Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Kilka porad od użytkownika AAC

Kilka porad od użytkownika AAC

Szanowni Państwo mam tu nakreślić taką mapę drogową jakiego asystenta potrzebuje osoba niemówiąca. 0:46 Właściwie niemożliwe jest nakreślenie tylko jednej takiej mapy, ani zrobienie tylko jednej instrukcji dla wszystkich, bo…