Kampania społeczna ”Tak dla niezależnego życia” na rzecz AOON

W ostatnim czasie miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w ogólnopolskiej kampanii społecznej ”Tak dla niezależnego życia”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie PSONI. Ta kampania ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat kluczowej roli, jaką odgrywa asystencja osobista w życiu osób z niepełnosprawnościami. A także rozpowszechnienie jej standardu, czyli zbioru zasad dotyczących asystencji osobistej zgodnych z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami. Powstał on w celu zapewnienia wszystkim, bez wyjątku, możliwości realizacji niezależnego życia, i to zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami

Więcej o standardzie asystencji osobistej można przeczytać w tym linku: https://bit.ly/PSONI

Znaczenie Asystencji Osobistej

Jako osoba z dużą niepełnosprawnością ruchową, korzystająca z AAC (wspomagającej i alternatywnej komunikacji), doskonale wiem, jak istotne jest wsparcie asystenta osobistego dla niezależności takiej osoby. Codzienne czynności, które dla wielu osób mogą wydawać się rutynowe, często wymagają ode mnie dodatkowego wsparcia. Od prostych czynności życia codziennego – jedzenie, picie, odebranie telefonu czy też dosięgnięcie głupiego segregatora, który stoi w szafce na górze, po aktywności społeczne, zawodowe. Asystencja osobista umożliwia nam, OzN funkcjonowanie w pełni niezależnie. Dzięki takiej pomocy mamy możliwość uczestniczenia w różnych dziedzinach życia, realizowania swoich pasji i osiągania celów.

Mój udział w kampanii społecznej ”Tak dla niezależnego życia”

Dlatego też bez wahania przyjąłem propozycję Stowarzyszenia PSONI, by być jedną z twarzy kampanii ”Tak dla niezależnego życia”. Gdyż uważam, że trzeba głośno mówić o asystencji osobistej, ponieważ jest ona ważnym tematem dla całego naszego środowiska, w tym dla mnie osobiście. A takie właśnie inicjatywy pomagają zmieniać rzeczywistość, mają wpływ na świadomość społeczną, która jest istotna dla rozpowszechniania tej kwestii.

Ponadto, my, osoby korzystające z AAC, jesteśmy często marginalizowani, pomijani w społecznych dyskusjach. Dlatego mogąc być częścią tego niezwykłego projektu, czułem, że reprezentuję nie tylko siebie, lecz także innych, których głos jest na ogół mało słyszalny.

Ale również to było zupełnie nowe, niesamowite doświadczenie, które pozostanie ze mną na długo. W ogóle pierwszy raz w życiu byłem na prawdziwym planie zdjęciowym. Mogłem obserwować pracę prawdziwej ekipy filmowej od kuchni, mnóstwo ludzi, masa sprzętu, świateł, reflektorów etc. Trzeba przyznać, że człowiek dopiero sobie uświadamia ile elementów musi się złożyć na to, by powstał taki 30 – sekundowy spot… To była MEGA przygoda, pełna emocji, wrażeń, niesamowitych, świeżych i zupełnie mi nieznanych nigdy dotąd doznań… Np. w życiu nie pomyślałem, że będę miał robiony profesjonalny make-up, a jednak… 🤪🤣🤣🤣

”Tak dla niezależnego życia” i co dalej?

Takie inicjatywy są manifestacją naszych starań o własną autonomię, niezależność i równość w społeczeństwie. Burzą stereotypy, pokazując, że osoby z niepełnosprawnościami mają podmiotowość. Mogą z powodzeniem prowadzić swoje niezależne życie, jeśli tylko stworzy się ku temu odpowiednie możliwości. Innymi słowy, są drogowskazem, który wskazuje kierunek rozwoju wsparcia dla OzN w naszym kraju…

Głęboko wierzę, że doczekam się takich czasów, gdy będziemy mogli żyć po swojemu, gdzie chcemy, jak chcemy, nie absorbując przy tym całych naszych rodzin. Gdy myśl o swojej przyszłości, co będzie gdy zabraknie najbliższych, nie będzie spędzała nam już snu z powiek, a DPS nie będzie jedynym wyborem, tylko opcją / rozwiązaniem jednym z wielu…