Asystentura osób z niepełnosprawnościami

W sobotę (26.11) odbyło się szkolenie w ramach finansowanych z budżetu Gminy Polkowice szkoleń z cyklu „Asystentura osób z niepełnosprawnościami i osób starszych”.

uczestnicy szkolenia „Asystentura osób z niepełnosprawnościami i osób starszych” mieli okazję przekonać się, że jest naprawdę wiele opcji porozumiewania się z osobą, która z jakiegoś  powodu ma problem z przekazem werbalnym. Jeżeli tylko taka osoba dysponuje odpowiednio dobranym, dostosowanym do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości narzędziem komunikacji, a jej rozmówca ma wystarczającą determinację by spróbować.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w teorii Oraz w praktyce

Oprócz podzielenia się własnym doświadczeniem w dziedzinie AAC. Zaprezentowałem również w krótkim przeglądzie najbardziej znane metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z uwzględnieniem na podział; systemy znaków manualnych i systemy znaków graficznych.

Następnie przedstawiliśmy wraz z siostrą podstawowe zasady korzystania z metody Charlesa Blissa oraz jej rys historyczny. Po czym sami uczestnicy szkolenia mogli doświadczyć jak działa ten system, jak i moja tablica do komunikacji w zajęciach praktycznych.